Tietosuoja

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja vastuullisesti, yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, sisäänrakennettua tietosuojaa (privacy by design), voimassa olevaa lainsäädäntöä ja asetuksia. Rekisterinpitäjänä tehtävämme on rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta huolehtiminen. Noudatamme seuraavia tietosuojaperiaatteita.

Asiakkaan etu

Henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä perusteena on asiakaskokemuksesta huolehtiminen ja asiakasta hyödyttävien palveluiden tarjoaminen.

Tarpeellisuus

Käsittelemme henkilötietoja vain etukäteen määriteltyihin ja asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin. Emme kerää tai säilytä asiakkaistamme tarpeetonta tietoa.

Avoimuus

Informoimme asiakasta henkilötietojen käsittelystä ymmärrettävästi. Asiakkaalla on aina oikeus tarkistaa, korjata ja päivittää henkilötietojaan tai pyytää henkilötietojensa poistamista. Olemme velvollisia ilmoittamaan mahdollisista tietoturvaloukkauksista.

Vastuullisuus

Käytämme henkilötietoja vastuullisesti, asiakkaan oikeuksia ja yksityisyydensuojaa kunnioittaen. Henkilötietoihin on pääsy vain erikseen nimetyillä henkilöillä. Henkilötietoihin pääsy on aina suojattu asiaankuuluvilla turvakeinoilla.

Rekisteriselosteemme