Yhteisrekisterinpitäjyys Lähiverkkokauppakonseptin ja Facebookin kesken

EU-tuomioistuin (Court of Justice of the European Union) on päätöksellään todennut, että yritys, joka ylläpitää Facebook sivua, on yhteisrekisterinpitäjän roolissa Facebookin kanssa. Tämä tietosuojaseloste koskee Lähiverkkokauppakonseptin Facebook -yhteisösivuja ja koskee niitä henkilöitä, jotka ovat tykänneet tai ryhtyneet seuraamaan Lähiverkkokauppakonseptin hallinnoimaa Facebook -sivustoa.

Rekisterinpitäjä

Facebook Irlanti ("jäljempänä Facebook") ja Lähiverkkokauppakonsepti ("jäljempänä Lähiverkkokauppakonsepti") ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin Facebookissa olevien fani- ja yhteisösivujen osalta.
Facebook käsittelee henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Käyttäjä voi hallinnoida Facebookin tietosuoja-asetuksiaan Facebookissa.

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus, peruste, tietolähteet ja käsiteltävät tiedot

Lähiverkkokauppakonsepti saa tietoonsa Facebookilta yksittäisen käyttäjän nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Käytännössä elementit, jotka näkyvät kaikille muillekin käyttäjille. Voit itse ilmoittaa meille muitakin henkilötietoja sivujen kommenteissa tai pikaviestipalvelussa esimerkiksi asiakaspalvelutilanteessa. Emme käsittele henkilötietojasi Facebookin ulkopuolella, eikä tietoja yhdistetä tietoja muihin rekistereihin. Henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu. Käyttäjänä voit rajoittaa henkilötiedon käsittelyä poistumalla Lähiverkkokaupan yhteisösivun tykkääjistä ja/tai seuraajista.

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • markkinointiin
 • kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen
 • palautteen vastaanottamiseen
 • tietoja käytetään myös mainonnan ostamiseen Facebookilta ja mainosten toimivuuden mittaamiseen

Rekisteröidyn oikeudet

Lähiverkkokauppakonsepti toteuttaa seuraavia rekisteröidyn oikeuksia asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti:

 • Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
 • Kielto-oikeus
 • Poisto-oikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan ja saada lisätietoja Facebookin toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä, tulee rekisteröidyn olla yhteydessä suoraan Facebookiin https://www.facebook.com/privacy/explanation

Päivitetty 26.5.2020